LORETA JURKONIENĖ
Direktorė
Telefonas – +370 315  76 620                                                                                       
Mobilusis telefonas – +370 672  22 719
                                  +370 699  40 463
                    loreta.jurkoniene@gmail.com

 

 

 

 

Loreta Jurkoniene
Išsilavinimas:
2007 m. Vytauto Didžiojo universitete baigta ugdymo organizavimo studijų programa ir įgytas EDUKOLOGIJOS MAGISTRO kvalifikacinis laipsnis.
2001 m. Šiaulių universiteto Edukologijos fakultete baigta pradinio ugdymo pedagogikos studijų programa ir suteiktas socialinių mokslų (edukologijos) BAKALAURO kvalifikacinis laipsnis ir pradinių klasių mokytojo kvalifikacija.
2007 m. Suteikta pradinių klasių mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
2002 m. Suteikta pradinių klasių vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija.
Darbo patirtis:
1998 m. iki 2007 m. Lazdijų rajono savivaldybės Šventežerio vidurinėje mokykloje pradinių klasių mokytoja.
2007 m. rugsėjo iki 2008 m. sausio mėn. Lazdijų rajono savivaldybės Stebulių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, paskirta laikinai eiti direktorės pareigas.
2008 m. vasario 1d. iki 2020 m. birželio 5 d. Lazdijų mokyklos-darželio "Vyturėlis" direktorė.
Nuo 2020 m. rugpjūčio 17 d. Alytaus lopšelio-darželio "Boružėlė" direktorė.
 
 

LINA BRENKEVIČIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Mobilusis telefonas – +370 620  29 336
direktoriaus_pavaduotoja_ugdymui
Lina Brenkevičienė gimė 1963 m. spalio 24 d. Marijampolės rajone.
Išsilavinimas:
1981 m. baigė Marijampolės rajono Gudelių vidurinę mokyklą.
1985 m. baigė Šiaulių K. Preikšo pedagoginį institutą ir įgijo ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikaciją.
Darbo patirtis:
1985 – 1994 m. dirbo Alytaus 11-ame lopšelyje-darželyje vyr. auklėtoja.
1994 – 2001 m. dirbo Alytaus 24-ame lopšelyje-darželyje (nuo 1997 m. – Alytaus lopšelis-darželis "Boružėlė") ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.
Nuo 2001 m. dirba Alytaus lopšelyje-darželyje "Boružėlė" direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 
 

ZINA JUŠKAUSKIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
Telefonas – +370 315  76 621                      
El. paštas – ukvede.boruzele@gmail.com

 

 

 

 

 

Zina J.
Išsilavinimas:
2011 m. Kauno technologijos universitetas, ekonomikos ir vadybos fakultetas, vadybos ir verslo administravimo magistras.
2003 m. Alytaus kolegija, Vadybos fakultetas, buhalterija ir apskaita.
Darbo patirtis:
Nuo 2017 m. -  Alytaus lopšelis-darželis ,,Boružėlė‘, direktoriaus pavaduotoja ūkiui.
2005 m. – 2016 m. Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai, direktorės pavaduotoja.    
Kvalifikacija:
2019 m.  – Dalyvavau seminare ,,Ką turi žinoti BĮ Vadovas organizuojant finansinę veiklą ir darbo santykius“.
2019 m. – Civilinės saugos pagal ūkio subjektų, įstaigų vadovų civilinės saugos mokymai, pažymėjimas.
2016 m. – Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų priešgaisrinės saugos mokymai, priešgaisrinės saugos pažymėjimas.
2011 m. –  Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistas, pažymėjimas.
2011 m. –  Darbdavio, jam atstovaujančio asmens įvairiose ekonominės veiklos įmonėse darbų saugos pažymėjimas.
Nuo 2009 m. – Viešųjų pirkimų specialistė.
 
 

VIDA GLIEBIENĖ
Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė
Telefonas – +370 315  76 621
Mobilusis telefonas – +370 673  17 846
El. paštas – sesele.boruzele@gmail.com
 

LINA VAITKEVIČIENĖ
ŪKIO REIKALŲ TVARKYTOJA
Mobilusis telefonas – +370 680  12 386
El. paštas – ld@boruzele.alytus.lm.lt