LINA BRENKEVIČIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Išsilavinimas – aukštasis
Specialybė – ikimokyklinė pedagogika ir psichologija
Vadybinė kategorija – antroji vadovų kvalifikacinė kategorija
Pedagogo kvalifikacinė kategorija – vyresniojo ikimokyklinio
ugdymo auklėtojo
Telefonas – 8 (315)  76 621
Mobilusis telefonas - 8 620  29 336
direktoriaus_pavaduotoja_ugdymui

 

Lina Brenkevičienė gimė 1963 m. spalio 24 d. Marijampolės rajone.
1981 m. baigė Marijampolės rajono Gudelių vidurinę mokyklą.
1985 m. baigė Šiaulių K. Preikšo pedagoginį institutą ir įgijo ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikaciją.
1985 – 1994 m. dirbo Alytaus 11-ame lopšelyje-darželyje vyr. auklėtoja.
1994 – 2001 m. dirbo Alytaus 24-ame lopšelyje-darželyje (nuo 1997 m. – Alytaus lopšelis-darželis "Boružėlė") ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.
Nuo 2001 m. dirba Alytaus lopšelyje-darželyje "Boružėlė" direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO "BORUŽĖLĖ" DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
 
 
ZINA JUŠKAUSKIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
Telefonas – 8 (315)  76 621
Mobilusis telefonas - 8 680  12 386
El. paštas – ukvede.boruzele@gmail.com
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO "BORUŽĖLĖ" DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
VIDA GLIEBIENĖ
Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė
Telefonas – 8 (315)  76 621
Mobilusis telefonas - 8 673  17 846
El. paštas – sesele.boruzele@gmail.com
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO "BORUŽĖLĖ" MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR HIGIENOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS