Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Sonata Nakrušienė

Aukštasis

Muzikos edukologija

Meninio ugdymo mokytoja

Muzikos mokytojo metodininko

Zita  Vasiliauskienė

Aukštasis

Specialiojo pedagogo (specializacija-logopedija)

Logopedė

Logopedo metodininko

Vilė Mikelionienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis auklėjimas

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo mokytojo

Roberta Raudonienė

Aukštasis

Pradinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytojo

Inga Gudelevičienė

Aukštesnysis
(Aukštasis)
Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose
(Socialinio pedagogo)

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo metodininko

Aušra Platūkienė

Aukštasis

Ikimokyklinis auklėjimas

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo

Marytė Bindokienė

Aukštesnysis

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Mokytoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo mokytojo

Vilma Dumbliauskienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Mokytoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo mokytojo

Laisva Lesevičienė

Aukštesnysis

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo metodininko

Reda Naujalė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo

Laura Zdanavičienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo

Laimutė Šmuilienė

Aukštasis

Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo metodininko

Danguolė Marčiukaitienė

Aukštesnysis

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Mokytoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo mokytojo

Diana Bilienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo metodininko

Aldutė Masiulionienė

Aukštesnysis

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Mokytoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo mokytojo

Zita Komičienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo metodininko

Vida Rusienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Mokytoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo mokytojo

Rasa Kyguolienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo

Agnė Asadauskienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo metodininko

Laima Saulėnienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo

Daiva Kamarauskienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo

Agnė Gudaitienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo