Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Sonata Nakrušienė

Aukštasis

Muzikos edukologija

Meninio ugdymo pedagogė

Muzikos mokytojo metodininko

Zita  Vasiliauskienė

Aukštasis

Specialiojo pedagogo (specializacija-logopedija)

Logopedė

Vyresniojo logopedo

Vilė Mikelionienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis auklėjimas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

Milda Urbanavičienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko

Inga Gudelevičienė

Aukštesnysis

(Aukštasis)

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

(Socialinio pedagogo)

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko

Aušra Platūkienė

Aukštasis

Ikimokyklinis auklėjimas

Auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

Marytė Bindokienė

Aukštesnysis Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose Auklėtoja Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

Vilma Dumbliauskienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

Laisva Lesevičienė

Aukštesnysis

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko

Ona Sedaitienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

Laura Zdanavičienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

Laimutė Šmuilienė

Aukštasis

Ikimokyklinė pedagogika

ir psichologija

Auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko

Danguolė Marčiukaitienė

Aukštesnysis

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Auklėtoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

Diana Bilienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko

Aldutė Masiulionienė

Aukštesnysis

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Auklėtoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

Zita Komičienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko

Vida Rusienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

Rasa Kyguolienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

Agnė Asadauskienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko

Laima Saulėnienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo