Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Sonata Malanavičienė

Aukštasis

Muzikos edukologija

Meninio ugdymo mokytoja

Mokytojo metodininko

Zita  Vasiliauskienė

Aukštasis

Specialiojo pedagogo (specializacija-logopedija)

Logopedė

Logopedo metodininko

Inga Gudelevičienė

Aukštesnysis
(Aukštasis)
Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose
(Socialinio pedagogo)

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytojo metodininko

Aušra Ramanauskienė

Aukštasis

Ikimokyklinis auklėjimas

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytojo

Marytė Bindokienė

Aukštesnysis

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresniojo mokytojo

Vilma Dumbliauskienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresniojo  mokytojo

Laisva Lesevičienė

Aukštesnysis

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytojo metodininko

Reda Naujalė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytojo

Laura Zdanavičienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresniojo mokytojo

Laimutė Šmuilienė

Aukštasis

Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytojo metodininko

Danguolė Marčiukaitienė

Aukštesnysis

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresniojo mokytojo

Diana Bilienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytojo metodininko

Aldutė Masiulionienė

Aukštesnysis

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresniojo mokytojo

Zita Komičienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytojo metodininko

Vida Rusienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresniojo mokytojo

Rasa Kyguolienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytojo

Agnė Asadauskienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytojo metodininko

Laima Saulėnienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytojo

Daiva Kamarauskienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytojo

Agnė Gudaitienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytojo

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS