• Vaikas priimamas į lopšelį-darželį tėvams (vaiko globėjams) pateikus prašymą ir vaiko sveikatos būklės pažymėjimą, leidžiantį lankyti įstaigą.
  • Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vaikai priimami lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu.
  • Švietimo santykiai tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų tėvų ir ugdytojų įforminami rašytine sutartimi.
  • Specialųjį ugdymą tėvų (ar vaiko globėjų) sutikimu skiria įstaigos specialiojo ugdymo komisija ir Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.
  • Ugdymo grupės formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus: grupėse iki 1 metų amžiaus gali būti ne daugiau kaip 6 vaikai, nuo 1 iki 1,5 metų – ne daugiau kaip 10 vaikų, nuo 1,5 iki 3 metų – ne daugiau kaip 15 vaikų, nuo 3 iki 7 metų – ne daugiau kaip 20 vaikų. Skirtingo amžiaus vaikų grupėse nuo gimimo iki 3 metų gali būti ne daugiau kaip 8 vaikai. 
  • Vaikų grupės komplektuojamos kasmet iki rugsėjo 1 d., jei yra laisvų vietų – ištisus metus.

Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės lopšelius-darželius ir mokyklas-darželius tvarkos aprašas

Tėvai (globėjai) pateikti prašymus gali elektroniniu būdu, jungiantis per elektroninius valdžios vartus adresu https://ugdaualytiski.alytus.lt/. Nepavykus užpildyti elektroninio prašymo, prašome kreiptis į lopšelio-darželio administraciją.

Ugdau Alytiškį.