1989 m. gruodžio mėn. Alytaus miesto Vidzgirio mikrorajone įkurtas Alytaus 24-asis lopšelis-darželis.  Įstaigą įkūrė ir nuo  įkūrimo  pradžios  jai vadovavo  direktorė Gita Vitkauskienė.
1990 m. pradėta kurti seklytėlė-muziejus ,,Pas močiutę", kurioje sukaupti unikalūs eksponatai, liudijantys senų laikų žmonių buitį, gyvenimo sąlygas bei užsiėmimus.
1997 m. sausio 1 d. lopšelis-darželis pavadintas ,,Boružėlės" vardu. Sukurta lopšelio-darželio atributika: himnas, emblema, vėliava.
1998 ir 2005 m. miesto aplinkos tvarkymo konkurse lopšelis-darželis laimėjo I-ąją vietą. Apdovanoti Alytaus miesto mero padėkos raštais.
1999 m. įrengtas vaikų meninių gabumų ugdymo kambarys ,,Svajonių šalis".
2002 m. lopšelis-darželis tapo savarankiškai ūkinę ir finansinę veiklą vykdančia įstaiga.
2005 m. apdovanoti Prezidento dr. Valdo Adamkaus padėkos raštu už dalyvavimą aplinkosaugos konkurse ,,Aplinkai palankių technologijų diegimas".
2006 m. ,,Ūkininko patarėjo" leidinių grupės drauge su UAB ,,LI Sadolin" organizuotame ,,Gyvojo medžio" konkurse lopšelis-darželis laimėjo I-ąją vietą. Apdovanoti mediniu lauko žaidimo aikštelės  komplektu.
2007 m. lopšelio-darželio pedagogų parengta Alytaus lopšelio-darželio ,,Boružėlė"  ikimokyklinio ugdymo programa ,,Boružėlės takeliu".
2008 m. dalyvavome Tarptautinėje vaikų ir jaunimo gamtosaugos akcijoje ,,Aš noriu gyventi". Apdovanoti Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro padėkos raštu už gamtosaugos idėjų sklaidą savo bendruomenėje.
2008–2009 m. m. lopšelis-darželis įsitraukė į tarptautinę vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programą ,,Zipio draugai".
2010 m. tapome vaikų, mylinčių gamtą, klubo LUTUČIUKAI  nariais.
2010 m. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotame konkurse tapome nugalėtojais kaip geriausiai tvarkoma ikimokyklinio ugdymo įstaigos teritorija Lietuvoje.
2010 m. Alytaus miesto aplinkos tvarkymo konkurse lopšelis-darželis laimėjo II vietą tarp Alytaus miesto švietimo įstaigų. Apdovanotas Alytaus miesto mero padėkos raštu.
2010 m. Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro organizuotoje akcijoje ,,Sveikos dienos" lopšelio-darželio ugdytiniai apdovanoti pagyrimo raštais už tiksliai atskleistą temą, darbų originalumą ir meniškumą.
2011 m. dalyvavome UAB ,,Remedija" ir Alytaus miesto mokyklinių teatrų koordinacinio centro organizuotame skaitymą ir kūrybiškumą skatinančio projekto ,,Knygos kelias" netradicinės knygos kūrimo konkurse. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų sukurta knyga ,,Aš esu" pelnė II vietą.
2011–2015 m. Alytaus lopšelis-darželis ,,Boružėlė" aktyviai dalyvauja VšĮ ,,Vaikų linija" organizuojamoje akcijoje-veiksmo savaitėje ,,Be patyčių".
2011 m. Alytaus lopšelis-darželis ,,Boružėlė"  apdovanotas Masinės mankštos dalyvio diplomu už dalyvavimą VšĮ ,,Iniciatyvos fondas" organizuotoje masinėje mankštoje, kuri buvo Lietuvos jaunimo fizinio aktyvumo skatinimo programos ,,Augsiu aktyvus 2011" dalis.
2011 m. VšĮ "Mes darom" ir leidyklos "Realverus" inicijuotoje aplinkos švarinimo akcijoje "Mes darom 2011" ir konkurse "Darbelis iš šiukšlių" dvylikos lopšelio-darželio vaikų darbai įvertinti diplomais.
2012 m. Alytaus lopšeliui-darželiui "Boružėlė" pareikšta padėka už dalyvavimą Europos Parlamento narės Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės  inicijuotame Ekologinio projekto idėjos konkurse – lopšelio-darželio darbo grupė parengė aplinkosauginį projektą ,,Ekologinis vaikų miestelis".
2012 m. Europos Parlamento narės Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės inicijuotame 2012 metų projekto "Žaliasis kodas" kūrybinių eko žaidimų, žaislų ir užsiėmimų vaikams konkurse "Žali žaidimai" – vaikų piešiniai ir pedagogių Mildos Urbanavičienė, Ingos Gudelevičienė, Dianos Bilienė, Vidos Rusienė darbai įvertinti diplomais.
2012 m. už aktyvų dalyvavimą minint Tarptautinę raštingumo dieną Lietuvos nacionalinės UNESKO komisijos ir Mažojo princo fondo iniciatyvoje "Visa Lietuva skaito vaikams", Alytaus lopšeliui-darželiui "Boružėlė" pareikšta padėka.
2013 m. Alytaus kraštotyros muziejaus organizuotame konkurse ,,Išgąsdink žiemą" pedagogės Kristinos Joneliūnienės pagaminta kaukė pelnė "Baisiausios žmogaus kaukės" diplomą.
2013 m. Alytaus lopšeliui-darželiui "Boružėlė" pareikšta padėka už vaikų paskatinimą dalyvauti UAB "Naisių vasara" organizuotame piešinių ir fotografijų konkurse "Gandrus pasitinkant".
2013 m. Alytaus lopšelio-darželio "Boružėlė" dalyvavimas socialiniame kūrybiniame projekte taikai ir vienybei Žemėje "Apkabinkime Žemę kartu", už meilės Žemei pamokas įvertintas diplomu, o pedagogai – padėkos raštais.
2013, 2014 m. lopšelio-darželio bendruomenei pareikštos padėkos už  dalyvavimą  Nacionalinio dienraščio "Lietuvos žinios" drauge su EKODAIKTAI.LT bei AB "Plasta" organizuotame draugiškame gamtai konkurse "Kamštelių vajus".
2013 m. Tarptautinio mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso "Sveikuolių sveikuoliai" I etape lopšelio-darželio "Boružėlė" komanda užėmė II vietą