Likiškėlių g. 14, Alytus

Telefonai - (8 315) 76 620
                   (8 315) 76 621

SUSISIEKITE SU MUMIS

      DIREKTORĖ GITA VITKAUSKIENĖ

Renginiai

Data

Vieta

Forumas „Naujų mokslo metų veiklų kryptis – bendri siekiai, bendri darbai".

               Rugsėjo 30 d.                 10.00  val.

Alytaus Jotvingių gimnazija

 
     DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI LINA BRENKEVIČIENĖ

Renginiai

Data

Vieta