Likiškėlių g. 14, Alytus

Telefonai - (8 315) 76 620
                   (8 315) 76 621

SUSISIEKITE SU MUMIS

      DIREKTORĖ GITA VITKAUSKIENĖ

Renginiai

Data

Vieta

Lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių direktorių dėl įstaigų nuostatų keitimo

2018-11-07

   13.00 val.        

Rotušės a. 4

Ikimokyklinių įstaigų vadovų dėl efektyvaus bendravimo su ugdytinių tėvais

2018-11-20

13.00 val. 

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba
Švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl gerosios vadybinės patirties sklaidos

2018-11-30

10.00 val.

Alytaus „Volungės“ progimnazija
 
     DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI LINA BRENKEVIČIENĖ

Renginiai

Data

Vieta