Lopšelio-darželio himnas
 

 

Muzika ir žodžiai Audronės Girkontaitės
 
Danguje aukštai saulutė šviečia,
Pakeliaut po gimtą šalį kviečia.
Žalios pievos, žydi gėlės,
Noksta rausvos žemuogėlės,
O aplink vaikai ir boružėlės
 
Ryto vėjas švilpauja dainelę,
Miško šlamesys iš miego kelia.
Šaltinėly nusiprausę ir žiogelių pasiklausę,
Vėlei takeliu tolyn keliausim.
 
Nors dabar už lango rudenėlis,
Bet visi mes laukiam vasarėlės.
Žalios pievos, žydi gėlės,
Noksta rausvos žemuogėlės,
O aplink vaikai ir boružėlės.

Lopšelio-darželio vėliava

veliava

Lopšelio-darželio emblema

emblema