MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLĖS
 
 
 
Alytaus miesto savivaldybės taryba 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T-285 „Dėl mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir darželiuose-mokyklose nustatymo" n u s p r e n d ž i a:
Nustatyti nuo 2015 m. sausio 1 d. mokestį už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir darželiuose-mokyklose:
1. lopšelio grupių vaikams iki 3 metų už kiekvieną dieną 2,20 Eur, iš jų:
    1.1. 1,87 Eur, šių vaikų mitybos išlaidoms padengti;
    1.2. 0,33 Eur, ūkio išlaidoms padengti.
 
2. darželio grupių vaikams nuo 3 iki 6 metų už kiekvieną dieną 2,42 Eur, iš jų:
    2.1. 2,04 Eur,  šių vaikų mitybos išlaidoms padengti;
    2.2. 0,38 Eur,  ūkio išlaidoms padengti.
 
3. priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams už kiekvieną dieną 2,42 Eur, iš jų:
    3.1. 2,04 Eur,  šių vaikų mitybos išlaidoms padengti;
    3.2. 0,38 Eur,  ūkio išlaidoms padengti.