Lopšelis-darželis bendradarbiauja su:
 • Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi;
 • Alytaus miesto pedagogine psichologine tarnyba;
 • Lenkijos Respublikos Opolės miesto integruota ikimokykline įstaiga Nr. 51;
 • VšĮ ,,Lututės" leidykla;
 • Kauno miesto lopšeliu-darželiu ,,Rokutis";
 • Alytaus miesto lopšeliais-darželiais;
 • Alytaus Likiškėlių pagrindine mokykla;
 • Alytaus vaiko ir mamos dienos centru „KUTIS";
 • Alytaus kraštotyros muziejumi;
 • Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centru;
 • Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos Pirmojo Alytaus filialu;
 • Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyriumi.