7.00 – 8.45 vaikų priėmimas, savarankiška, individuali veikla, mankšta, pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai, pasiruošimas ugdomajai veiklai.
8.45 – 10.20  ugdomoji veikla grupėje: komunikacinė, meninė, pažintinė veikla, kūno kultūra ir sveikata, darbo veikla:
                    – visos grupės veikla,
                    – veikla kampeliuose;
pasiruošimas priešpiečiams, priešpiečiai.
10.20 – 11.50  pasiruošimas pasivaikščiojimui, veikla lauke: ekskursijos, stebėjimai, atradimai, žaidimai.
11.50 – 13.00  žaidimai, "laikas rate", pasiruošimas pietums, pietūs, pasiruošimas poilsiui.
13.00 – 15.00  vaikų poilsis, pedagogo pasiruošimas veiklai, bendradarbiavimas su įstaigos bendruomene.
15.00 – 16.30  kėlimasis, ugdomoji veikla: individuali, savarankiška; pasiruošimas vakarienei, vakarienė.
16.30 – 17.30 veikla grupėje/lauke, šeimų konsultavimas,  vaikų išleidimas į namus.