Nuo 2018 m. vasario 12 d. vaikai maitinami pagal  naują sveikatai palankesnį valgiaraštį, kuris parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016-06-23 įsakymu Nr. V-836 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 510 „Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“ pakeitimo“ ir suderintas su Alytaus valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. 

Vaikų maitinimas organizuojamas keturis kartus per dieną, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. V-93) ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-64 "Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Alytaus miesto savivaldybės įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas".

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS                     

parsisiųsti PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ VAIKŲ MAITINIMO VALGIARAŠČIAI                                                          

parsisiųsti PDF formatu