Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas
https://vpt.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai/viesieji-pirkimai-3