ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ 2015 M. VYKDOMI IR ĮVYKDYTI PIRKIMAI
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,BORUŽĖLĖ" 2016 M. PIRKIMŲ PLANAS
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,BORUŽĖLĖ" SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,BORUŽĖLĖ" MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TAISYKLĖS.