Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybių pavadinimas

Pareigybių (etatų) skaičius 2022 m. 2022 m. vidutinis  mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Pareigybių (etatų) skaičius   2023 m. 2023 m. vidutinis  mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Pareigybių (etatų) skaičius 2024 m. 2024 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Mokytoja

21,24 1574,07 21,84 1741,28 21,84 1917,50

Mokytojo padėjėjas

13,5 904,31 14 1049,40 14 1057,57

Virėja

3 950,25

3

1103,60 3 1107,42