Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybių pavadinimas

Pareigybių  (etatų) skaičius 2018 m.

2018 m. vidutinis  mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Pareigybių (etatų) skaičius 2019 m.

2019 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

2019 m. II  ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

2019 m. III  ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Auklėtoja

17,7

946,52*

17,7

998,22

1128,77

1026,03

Auklėtojos padėjėja

11

543,35*

11

634,43

714,65

667,57

Virėja

2,75

543,12*

3

636,64

636,64

636,64

*- indeksuotas  iš 1,289 koeficiento