Teisinė forma - biudžetinė įstaiga
Adresas - Likiškėlių g. 14, Alytus, 63163 
Įstaigos kodas - 191055331
Telefonai - (8 315) 76 620
                               76 621
El. paštas -  ld@boruzele.alytus.lm.lt

REKVIZITAI

Pareigybės

Pareigybių

skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2017 m.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2018 m. II ketv.

Eur

Eur

Direktorius

1

1027,04

1042,78

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

899,14

912,93

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

482,85

715,50

Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistas

1

417,60

490,25

Logopedas

1

618,04

628,05

Meninio ugdymo pedagogas

1

665,55

736,70

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

3

698,83

710,20

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

15

665,55

675,75

Auklėtojo padėjėjas

11

400,63

421,35

Virėjas

3

400,63

421,35

Valytojas

1

380,00

400,00

Įrenginių aptarnavimo ir einamojo remonto darbininkas

2

380,00

400,00

Kiemsargis

1

190,00

200,00