Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybių pavadinimas

Pareigybių  (etatų) skaičius 2019 m.

2019 m. vidutinis  mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Pareigybių (etatų) skaičius 2020 m.

2020 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

2020 m. II  ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

2020 m. III  ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur 2020 m. IV  ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Auklėtoja

18

1024,2

18

1077,51

1077,51 1416,58 1416,58

Auklėtojo padėjėja

11

675,42

11

714,87

714,87

714,87 714,87

Virėja

3

632,96

3

718,08

718,08

718,08 718,08