Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybių pavadinimas

Pareigybių  (etatų) skaičius  2021 m.

2021 m. vidutinis  mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Pareigybių (etatų) skaičius 2022 m.

2022 m. vidutinis  mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Pareigybių (etatų) skaičius   2023 m. 2023 m.  III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur  

Mokytoja

19,64

1419,16

21,24

1574,07

21,84 1741,28  

Mokytojo padėjėjas

13,5

877,75

13,5

904,31

14 1049,4  

Virėja

3

836,33

3

950,25

3 1103,60