Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybių pavadinimas

Pareigybių  (etatų) skaičius 2021 m.

2021 m. vidutinis  mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Pareigybių (etatų) skaičius 2022 m.

2022 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

2022 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

2022 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur 2022 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Mokytoja

19,64

1419,16

21,24

1688,78

1688,78 1574,07 1574,07

Mokytojo padėjėjas

13,5

877,75

13,5

904,31

904,31 904,31 904,31

Virėja

3

836,33

3

950,25

950,25 950,25 950,25