GERBIAMI TĖVELIAI,

Dėkojame Jums ir Jūsų artimiesiems parėmusiems įstaigą pajamų mokesčio dalimi (2 %).           

2018 m. gauta paramos lėšų – 1736,26 Eur, išleista – 0 Eur.

Sukauptos paramos lėšos 2019 metais bus naudojamos vaikų žaidimų aikštelių dangai įrengti, siekiant užtikrinti saugią aplinką vaikams.

Tikimės Jūsų ir Jūsų artimųjų paramos ir šiais metais, kad galėtume bendromis jėgomis puoselėti mūsų lopšelio-darželio aplinką.

Norintiems prašymą deklaruoti elektroniniu būdu, pateikiame įstaigos duomenis:

Alytaus lopšelis-darželis ,,Boružėlė“

Įstaigos kodas   – 191055331

Adresas  –  Likiškėlių g. 14, LT-63163 Alytus

Nuoširdžiai dėkojame       

Bendruomenės vardu direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Brenkevičienė

Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė" 2017 m. 2 proc. gautų panaudotų lėšų suvestinė.
 
Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė" direktoriaus 2017-12-01 įsakymas Nr. V-70 „Dėl Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė" Paramos priėmimo ir skirstymo komisijos sudarymo".
Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė" Paramos priėmimo ir skirstymo komisijos darbo reglamentas.
Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė" Paramos priėmimo ir skirstymo taisyklės.
Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė" 2 procentų GPM gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas.