Likiškėlių g. 14, Alytus

Telefonai - (8 315) 76 620
                   (8 315) 76 621

SUSISIEKITE SU MUMIS

Alytaus lopšelis-darželis ,,Boružėlė" – savivaldybės biudžetinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.
Mokomoji kalba – lietuvių kalba.
 
Lopšelyje-darželyje ,,Boružėlė" veikia 11 grupių: trys ankstyvojo amžiaus, šešios ikimokyklinio ir dvi priešmokyklinio ugdymo. Grupėse taikomi M. Montessori, Valdorfo, Reggio Emilia ugdymo metodų elementai, įgyvendinama tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio draugai". Specialiųjų poreikių vaikai integruojami į bendrojo ugdymo grupes, jiems specialiąją pagalbą teikia logopedas.
Ugdymo procese didelis dėmesys skiriamas vaiko individualumui, jo saviraiškai ir kūrybai puoselėti. Įkurtas vaikų meninių gabumų ugdymo kambarys ,,Svajonių šalis", kuriame pedagogai, panaudodami natūralius gamtos kūrinius, lavina vaikų vaizduotę, kalbą, kūrybą.
Seklytėlėje ,,Pas močiutę" sukaupta unikali senovinių daiktų ekspozicija, čia vyksta įvairios kalendorinės šventės, vakaronės.
Lopšelio-darželio teritorija estetiška, originali: gausu gėlynų, medžių, lauko aikšteles puošia medinėse skulptūrose sustingę lietuvių liaudies pasakų herojai.
Lopšelio-darželio bendruomenė siekia puoselėti visas vaikų galias (intelektualines, emocines, valios, fizines), lemiančias brandą ir socializacijos sėkmę, sudaryti sąlygas kokybiškam vaikų ugdymui(si), užtikrinti vaikų sveikatos stiprinimo procesą, plėtoti pedagogų ir ugdytinių tėvų bendradarbiavimą.