Teisinė forma - biudžetinė įstaiga
Adresas - Likiškėlių g. 14, Alytus, 63163 
Įstaigos kodas - 191055331
Telefonai - (+370 315) 76 620; 76 621
El. paštas -  ld@boruzele.alytus.lm.lt

REKVIZITAI

eTwinning

„Bitučių“ grupės ugdytiniai ir jų mokytoja Daiva Kamarauskienė dalyvavo ilgalaikiame eTwinning projekte „Po tvarų žingsnį žalesniam gyvenimui“. Šis projektas buvo itin naudingas, nes jo tikslas propaguoti tvarų gyvenimo būdą, didinti vaikų, tėvų ir pedagogų sąmoningumą apie išteklių naudojimą ir atliekų tvarkymą, ugdyti savarankiškumą, kūrybiškumą, atsakomybės jausmą ir optimizmą sprendžiant klimato kaitos krizę. Šiuolaikiniame pasaulyje vienas iš daugiausiai diskusijų keliančių klausimų yra gamtosauga, aplinkos apsauga, gamtos išteklių tausojimas ir visos su aplinkos tvarumu susijusios temos. Tvarumas – tai dėmesingumas mus supančiai aplinkai, jos įsiklausymas ir paprastumas. Tai reiškia ryšį su gamta, dėkingumą Žemei, kurioje gyvename, ir žinojimą, kad mūsų pasirinkimai nulems būsimą Žemę, kurioje gyvens mūsų pačių vaikai. Juk mums rūpi, kad kitai kartai paliktume kuo kvėpuoti, kuo gyventi ir ką valgyti – bet, deja, šiems ištekliams gresia realus išnykimo pavojus. Turime ilgą sąrašą iššūkių mūsų aplinkai ir mūsų planetai: plastiko tarša, toksiškos atliekos, nykstantys ištekliai ir nykstančios rūšys. Svarbu kalbėtis su vaikais apie atsakingą elgesį ir atsakingą vartojimą, nes ir jiems ateis laikas perimti estafetę aplinkosaugos klausimais.

2023 m. vasario 7 d. daugelyje pasaulio šalių minima jau 20-oji Saugesnio interneto diena!

Dienos tikslas – atkreipti dėmesį į aktualius skaitmeninius iššūkius, skatinti saugesnį naudojimąsi internetu ir skaitmeninėmis technologijomis. Šių metų akcijos šūkis – Kurkime geresnį internetą kartu!

"Bitučių" grupės ugdytiniai ir jų mokytojos taip pat paminėjo šią dieną. Žiūrėjo video pamokėles apie interneto žalą, naudą ir atliko įvairias užduotis. Pateikė praktinius patarimus tėvams – "Vaikų saugumas internete".

329321685_858452942109298_8897916059875902075_n

Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ bendruomenė aktyviai įsitraukė į respublikinių ir tarptautinių „eTwinning“ projektų vykdymą ir kūrimą. Tai tapo svarbia ugdomosios veiklos dalimi, kuri papildo kasdienes ugdomąsias veiklas naujomis idėjomis, patirtimis, pažintimis, nuolatiniu bendravimu ir bendradarbiavimu ne tik su mūsų šalies ugdymo įstaigomis, bet ir su užsienio partneriais. Rezultatai atsispindi mūsų grupių parengtuose eTwining kampeliuose.

Balandžio 28 d. Alytaus lopšelio-darželio ,,Boružėlė" priešmokyklinio ugdymo mokytojos Roberta Raudonienė ir Laura Zdanavičienė dalyvavo Kėdainių lopšelio – darželio ,,Pasaka organizuotoje respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų konferencijoje ,,eTwinning“ programa ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme: patirtis, galimybės, iššūkiai ir inovacijų taikymas“, kurios metu skaitė savo parengtus pranešimus. Mokytoja Roberta Raudonienė pristatė pranešimą ,,Nacionalinis eTwinning projektas ,,Švęskime Lietuvą”, kuriame pasidalino naudinga patirtimi apie sėkmingo projekto sukūrimą, jo struktūrą, naudotus internetinius įrankius, taikytus bendradarbiavimo metodus, vykdytas veiklas kurios garantavo nacionalinį įvertinimą. Mokytoja Laura Zdanavičienė pranešimu ,,Žemė mūsų rankose“ pristatymas. Geroji patirtis“, taip pat dalinosi patirtimi apie savo sėkmingai sukurtą ir įvertintą projektą. Dėkojame organizatoriams už puikią konferenciją ir sveikiname mūsų mokytojas su sėkmingu mūsų įstaigos atstovavimu ir garsinimu šalyje.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojų Robertos Raudonienės ir Agnės Asadauskienės vykdytas tarptautinis trumpalaikis proginis projektas ,,International Christmas ornaments exchange” įvertintas nacionaliniais kokybės ženkleliais. Sveikiname mokytojas prisidedant prie aukštų programos "eTwinning" standartų kūrimo ir naujų ugdytinių pasiekimų.

Šių metų sausio mėnesį Alytaus lopšelio – darželio „Boružėlė“ mokytoja Laura Zdanavičienė sukūrė eTwinning projektą „Mažieji inžinieriai“ (angl. Little Engineers). Labai džiaugamės, kad prie projekto prisijungė daugybė partnerių, kurių tarpe ir mūsų įstaigos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Brenkevičienė, logopedė Zita Vasiliauskienė, mokytojos Laimutė Šmuilienė, Laima Saulėnienė ir Agnė Asadauskienė su savo mokiniais. Projekto metu ugdytiniai buvo įtraukti į patyriminį mokymosi procesą. Atliekant įvairias veiklas mokiniai lavino kūrybiškumo, aplinkos pažinimo, mokėjimo mokytis tyrinėjimo sritis. Ugdė gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, praktiškai įgyvendinti savo sumanymus ir idėjas, tobulino savo įgūdžius dirbdami su šiuolaikinėmis išmaniosiomis technologijomis. Norime pasidalinti projekto metu visų partnerių sukurtu bendru darbu, elektronine knyga. Kviečiame ir Jus pakeliauti po mūsų kurtą inžinerijos pasaulį

https://www.storyjumper.com/book/read/123550502/61efe48847e3d

2022 m. sausio-vasario mėnesį, Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja Laura Zdanavičienė pakvietė prisijungti prie jos sukurto „eTwininng“ projekto „Mažieji inžinieriai“. Labai džiaugiamės, kad suburta gera darželio  komanda: Lina Brenkevičienė, Zita Vasiliauskienė, Agnė Asadauskienė, Laima Saulėnienė, Laimutė Šmuilienė, kuri verčia kasdien tobulėti, mokytis naujų dalykų, bendradarbiauti tarpusavyje.

Projekto pradžioje kūrėme logotipus, ir norime pasidžiaugti, kad daugiausia „patiktukų“ surinko  „Drugelių“ grupės ir mokytojos Laimutės Šmuilienės sukurtas logotipas.

Mūsų nuomone, pedagogai turi nuolat tobulinti savo informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) naudojimo kompetenciją. Augančiam vaikui itin svarbu besiformuojantys jo gebėjimai ir kompetencijos, pavyzdžiui, gebėjimas bendrauti, mokėjimas dirbti komandoje, prisitaikyti pasikeitus situacijai, tikslingai naudoti IKT, todėl pedagogas turi būti „išmanus“, kad galėtų nustebinti savo ugdytinį. Džiaugiamės, kad  grupėse yra išmaniosios lentos, tad ugdymo procese nuolat taikome šiuos mokomuosius objektus, 3D animaciją, mokomuosius filmukus ir kt., ieškome informacijos internete, klausome muzikos, šokame ir mankštinamės.

Naudojant IKT ugdymo procese tiesiogiai veikiami pagrindiniai vaiko pojūčiai (rega, klausa, lytėjimas) ir emocijos (sukuriama linksma, teigiama atmosfera, nes užduotys žaismingai animuotos). Išmaniosios technologijos – tai ir gera drausminimo priemonė.

Dalyvavimas „eTwinning“ projektuose skatina bendrauti, bendradarbiauti ir keistis gerąja patirtimi su Lietuvos bei Turkijos švietimo įstaigomis, išbandyti įvairius IKT įrankius, suteikia galimybę pamatyti pasaulį neišėjus iš įstaigos.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Laima Saulėnienė kartu su "Mėnesėlių" grupės mokiniais dalyvavo eTwinning projekte "Pojūčių laboratorija". Pasitelkdami savo 5 pojūčius: rega, uoslė, skonis, klausa ir lytėjimas, eksperimentavo, atliko bandymus ir kitas įdomias veiklas. Domėjosi, kuo ir kodėl svarbus kiekvienas pojūtis. Kad netekus nors vieno pojūčio, iš karto pasidaro nejauku ir nedrąsu… Už kokybišką dalyvavimą projekte, mokiniams ir jų mokytojai suteiktas kokybės ženklelis.

zenklelisvaikų-ženklelis_pages-to-jpg-0001