Eil. Nr.

Darbuotojo vardas, pavardė

Pareigos

1.

Zina Juškauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

2.

Vida Gliebienė

Maitinimo organizavimo ir  higienos priežiūros specialistė

3.

Dalė Milukienė

Raštinės administratorė

4.

Dana Lukošiūnienė

Sandėlininkė-valytoja

5.

Jadvyga Vitkauskienė

Auklėtojo padėjėja

6.

Gintarė Saulėnienė

Auklėtojo padėjėja

7.

Daiva Balevičiūtė

Auklėtojo padėjėja

8.

Irena Baciuškienė

Auklėtojo padėjėja

9.

Dalia Radžiūnienė

Auklėtojo padėjėja

10.

Laima Šneiderienė

Auklėtojo padėjėja

11.

Lina Matulevičienė

Auklėtojo padėjėja

12.

Aldona Žilinskienė

Auklėtojo padėjėja

13.

Asta Ruoškienė

Auklėtojo padėjėja

14.

Jadvyga Juonienė

Auklėtojo padėjėja

15.

Vida Dvilinskienė

Auklėtojo padėjėja

16.

Rima Navickienė

Auklėtojo padėjėja

17.

Gita Kriaučelienė

Mokytojo padėjėja

18.

Daiva Vosylienė

Virėja

19.

Aldona Meškelevičienė

Virėja

20.

Ina Knoknerienė

Virėja

21.

Juozapas Daugėla

Įrenginių aptarnavimo ir einamojo remonto darbininkas

22.

Valius Valaitis

Įrenginių aptarnavimo ir einamojo remonto darbininkas (elektrikas)

23.

Vytautas Naruševičius

Kiemsargis