Eil. Nr.

Darbuotojo vardas, pavardė

Pareigos

1.

Zina Juškauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

2.

Vida Gliebienė

Maitinimo organizavimo ir  higienos priežiūros specialistė

3.

Dalė Milukienė

Raštinės administratorė

4.

Irena Busilienė

Sandėlininkė-valytoja

5.

Jadvyga Vitkauskienė

Auklėtojos padėjėja

6.

Gintarė Saulėnienė

Auklėtojos padėjėja

7.

Daiva Balevičiūtė

Auklėtojos padėjėja

8.

Irena Baciuškienė

Auklėtojos padėjėja

9.

Dalia Radžiūnienė

Auklėtojos padėjėja

10.

Laima Šilalienė

Auklėtojos padėjėja

11.

Lina Matulevičienė

Auklėtojos padėjėja

12.

Aldona Žilinskienė

Auklėtojos padėjėja

13.

Daiva Kamarauskienė

Auklėtojos padėjėja

14.

Jadvyga Juonienė

Auklėtojos padėjėja

15.

Vida Dvilinskienė

Auklėtojos padėjėja

 16.

Daiva Vosylienė

Virėja

17.

Aldona Meškelevičienė

Virėja

18.

Ina Knoknerienė

Virėja

19.

Juozapas Daugėla

Įrenginių aptarnavimo ir einamojo remonto darbininkas

20.

Valius Valaitis

Įrenginių aptarnavimo ir einamojo remonto darbininkas (elektrikas)

21.

Vytautas Naruševičius

Kiemsargis