Eil. Nr.

Darbuotojo vardas, pavardė

Pareigos

1.

Zina Juškauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

2.

Vida Gliebienė

Maitinimo organizavimo ir  higienos priežiūros specialistė

3.

Raimonda Samsonienė

Raštinės administratorė; dokumentų valdymo ir personalo specialistė

4.

Lina Vaitkevičienė

Ūkio reikalų tvarkytoja; sandėlininkė

5.

Jadvyga Vitkauskienė

Mokytojo padėjėja

6.

Gintarė Saulėnienė

Mokytojo padėjėja

7.

Daiva Balevičiūtė

Mokytojo padėjėja

8.

Irena Baciuškienė

Mokytojo padėjėja

9.

Dalia Radžiūnienė

Mokytojo padėjėja

10.

Laima Šneiderienė

Mokytojo padėjėja

11.

Gintarė Sebestinienė

Mokytojo padėjėja

12.

Aldona Žilinskienė

Mokytojo padėjėja

13.

Asta Ruoškienė

Mokytojo padėjėja

14.

Jadvyga Juonienė

Mokytojo padėjėja

15.

Vida Dvilinskienė

Mokytojo padėjėja

16.

Rima Navickienė

Mokytojo padėjėja

17.

Gita Kriaučelienė

Mokytojo padėjėja (SUP)

18.

Edita Meškelevičienė

Mokytojo padėjėja (SUP)

19.

Loreta Galvelo Mokytojo padėjėja

20.

Irutė Straigienė

Virėja

21.

Ina Knoknerienė

Virėja

22.

Daiva Vosylienė Virėja

23.

Ona Piškinienė Valytoja

24.

Vytautas Naruševičius

Kiemsargis

25.

Juozapas Daugėla Įrenginių aptarnavimo ir einamojo remonto darbininkas

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ RAŠTINĖS ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ MOKYTOJO PADĖJĖJO (SUP) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS