Teisinė forma - biudžetinė įstaiga
Adresas - Likiškėlių g. 14, Alytus, 63163 
Įstaigos kodas - 191055331
Telefonai - (8 315) 76 620
                               76 621
El. paštas -  ld@boruzele.alytus.lm.lt

REKVIZITAI

Dienos archyvas: 2020/10/01

Š. m. rugsėjo mėnesį Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ logopedė Zita Vasiliauskienė dalyvavo tarptautinėje bendrojo ugdymo įstaigų įvairių gebėjimų mokinių edukaciniame virtualiame projekte-parodoje „Namų mokymas. Patirtys ir iššūkiai“, skirtame mokymosi šeimoje dienai paminėti, kurią organizavo Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno Tado Ivanausko progimnazija, Kauno mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio specialieji pedagogai-logopedai.

Parodos tikslas – atskleisti švietimo pagalbos specialistų, mokytojų, gerąją darbo patirtį, rengiant įvairių gebėjimų mokiniams mokymuisi namuose metodines priemones, kurios padėtų daryti individualią pažangą bei gerintų mokymosi pasiekimus.  

Logopedė Zita Vasiliauskienė pristatė keletą autorinių metodinių priemonių, kurios skirtos įvairių gebėjimų mokiniams mokymuisi namuose, bei dalinosi gerąja patirtimi virtualioje erdvėje su švietimo pagalbos specialistais, mokytojais.

Logopedė Zita Vasiliauskienė