Teisinė forma - biudžetinė įstaiga
Adresas - Likiškėlių g. 14, Alytus, 63163 
Įstaigos kodas - 191055331
Telefonai - (8 315) 76 620
                               76 621
El. paštas -  ld@boruzele.alytus.lm.lt

REKVIZITAI

admin

1 2 3 12

Alytaus savivaldybė, rengdama Alytaus miesto strateginį plėtros planą iki 2030 m., iki birželio 15 d. atlieka Alytaus miesto gyventojų ir alytiškių, išvykusių gyventi į kitas vietoves, nuomonės tyrimą. Apklausos tikslas – sužinoti alytiškių nuomonę apie gyvenimo mieste problemas ir strategines miesto plėtros galimybes, išklausyti pastebėjimus ir pageidavimus.

Kviečiame prisidėti prie Alytaus miesto ateities planavimo ir užpildyti anonimines internetinės apklausos anketas, jas rasite paspaudę šias nuorodas:

 

Daugiau informacijos apie atliekamą tyrimą kviečiame skaityti:
https://bit.ly/3cgvn2w

                Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Rolando Juonio 2020 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. DV-359 „Dėl vaikų ir žmonių su negalia priežiūros užtikrinimo karantino metu“ paskirtos keturios  švietimo ir socialinės paramos  įstaigos,  kurios nuo 2020 m. balandžio 27  d. iki karantino režimo pabaigos užtikrina vaikų ir žmonių su negalia priežiūrą, maitinimo organizavimą ir nuotolinį mokymą.

               Šias paslaugas teikia Alytaus lopšelis-darželis „Obelėlė“, Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis, Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla ir VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras. Įstaigas vaikai galės lankyti, tuo  atveju,  kai bus tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų kreipimasis ir pateikta darbdavio pažyma dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje, arba kai vaikų, žmonių su negalia priežiūros neįmanoma užtikrinti  namuose.

           Karantino laikotarpiu Alytaus lopšelis-darželis „Obelėlė“ vykdo vaikų (išskyrus vaikus, turinčius didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių), ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, priežiūrą, o Alytaus „Vilties“ mokyklą-darželis – vaikų, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, priežiūrą. Alytaus Senamiesčio pradinėje mokykloje vykdoma vaikų (išskyrus vaikus, turinčius didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių), ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, priežiūra, o VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras rūpinsi vaikų ir žmonių su negalia priežiūra pagal vaikų ir suaugusių asmenų poreikius, situaciją atitinkančiais būdais.

               Maitinimas visose šiose įstaigose organizuojamas, sudarius sutartis su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kad vaikai ir suaugę asmenys būtų maitinami iš namų atsineštu maistu. Švietimo ir socialines paslaugas teikiančių įstaigų vadovai  paruošia ir užtikrina saugias darbo sąlygas dirbantiems darbuotojams ir sudaro laikinų paslaugų teikimo sutartis su vaikų, kurie lankys budinčias įstaigas, tėvais (globėjais), rūpintojais. 

                Karantino laikotarpiu tėvai nuo mokesčio už vaikų išlaikymą Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose atleidžiami.

Vis labiau mažėja šiuolaikinių vaikų noras skaityti. Išaugusi emocinė priklausomybė nuo kompiuterinių žaidimų. Atsižvelgiant į tai Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ ugdytiniai ir pedagogai kovo 2-6 dienomis dalyvavo edukaciniame prevenciniame projekte „Knygos savaitė“.

Knygos padeda lavinti kalbą, žodyną. Jos moko išreikšti savo mintis, suvokti save ir kitus, suteikia žinių, lavina vaizduotę, teikia naujų sąvokų, idėjų, plečia supratimą, ugdo emocijas ir gebėjimą įsijausti, tobulina gebėjimą atsidurti kito žmogaus vietoje. Knygos gali suteikti jėgų ir įkvėpimo, linksminti ir jaudinti, priversti juoktis ar verkti, taip pat nuraminti.

Kovo pirmąją savaitę Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ ugdytiniai kalbėjosi apie knygas, jų atsiradimo istoriją, knygų įvairovę ir kam reikalingos knygos. Turėjo galimybę patys pagaminti knygą, nupiešti ar spalvinti iliustracijas. Vaikai išsiaiškino, kad norint išleisti knygą, pirmiausiai reikia sukurti tekstą. Kai kurie pamėgino tai padaryti.

Vyresnieji ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai „gydė“ knygas. Jie klijavo ir tvarkė senas, suplyšusias knygeles, po to džiaugėsi gautais rezultatais.

Kovo 6 dieną, gražų penktadienio rytą,  sukvietėme ugdytinius į „Knygos savaitės“ šventę. Visi vaikai su savimi iš namų atsinešė mėgstamiausią savo knygelę. Logopedė Zita Vasiliauskienė, tapusi Pepe Ilgakojine, pagelbėjo Smalsiukui Nežiniukui ir vaikams pažinti raideles ir perskaityti žodelį „SKAITAU!” Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Inga Gudelevičienė su nykštukų pagalba rodė stebuklingą Knygą, skaitė patarles. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos Diana Bilienė ir Daiva Kamarauskienė žaidė su visais vaikučiais muzikinį raidelių žaidimą, o Kakė Makė edukaciniame filme papasakojo, kaip leidžiamos knygos.

 

1 2 3 12