Likiškėlių g. 14, Alytus

Telefonai - (8 315) 76 620
                   (8 315) 76 621

SUSISIEKITE SU MUMIS

Pareigybės

Pareigybių

skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2017 m.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2018 m. I ketv.

Eur

Eur

Direktorius

1

1027,00

1027,00

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

898,00

898,00

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

483,00

483,00

Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistas

1

418,00

418,00

Vyriausiasis buhalteris

1

652,00

652,00

Logopedas

1

589,00

589,00

Meninio ugdymo pedagogas

1

666,00

666,00

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

3

666,00

666,00

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

15

666,00

666,00

Auklėtojo padėjėjas

11

380,00

380,00

Virėjas

3

380,00

380,00

Valytojas

1

380,00

380,00

Įrenginių aptarnavimo ir einamojo remonto darbininkas

2

380,00

380,00

Kiemsargis

1

380,00

380,00