Likiškėlių g. 14, Alytus

Telefonai - (8 315) 76 620
                   (8 315) 76 621

SUSISIEKITE SU MUMIS

Šventės ir renginiai
 • Rugsėjo pirmosios šventinis rytmetys.
 • Šv. Martynas – paskutinė rudens šventė.
 • Adventinio susikaupimo ir apmąstymo valandėles „Kaip mes dalinamės gerumu".
 • Šventiniai renginiai „Sniegą tyliai berdama seka pasaką žiema".
 • Susitikimo su Trimis karaliais ir atsisveikinimo su Kalėdine eglute rytmetys "Trijų Karalių žinia".
 • Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo rytmetys "Savo mažom rankelėm apkabinkim gimtą šalį".
 • Užgavėnių šventė "Kepė, kepė boba blynus".
 • Velykinė pasaka Riedėk marguti" .
 • Jurginių šventė "Jurgi, Jurgeli".
 • Tradicinė šeimos šventė "Graži mūsų šeimynėlė".
 • Priešmokyklinio ugdymo grupių atsisveikinimo su darželiu šventė "Aš užaugau".
 • Sporto šventė.
 • Sveikatingumo savaitės.
 
Parodos
 • Rudens gėrybių paroda „Rudenėlio dovanos"
 • "Elnias devynragis atneša saulę ant ragų…" (pedagogų kūrybos darbai iš šieno).
 • "Pelėdžiukų" grupės vaikų adventinės dailės paroda ,,Advento sodai".
 • Vaikų meninių darbų ataskaitinės parodos tėveliams.
 
Projektai
 • Etnokultūrą puoselėjančių renginių organizavimo projektas „Senųjų amatų dirbtuvėlės".
 • Projektas "Bendradarbiaudami su šeima, kuriame jaukią ir funkcionalią ugdymo(si) aplinką grupėje".
 • Vaikų gebėjimų ugdymo ir puoselėjimo projektas "Kiekvienas vaikas yra gabus".
 • Meninio ugdymo projektas  "Sušildytas molis atgyja".
 • Projektas "Noriu pažinti" (vaikų adaptacijos problemoms spręsti).
 • Projektas su Likiškėlių vidurine mokykla "Mokyklos link".
 • Socialinių partnerių, kitų mokslo ir studijų bei visuomeninių informavimo institucijų siūlomi projektai.