Teisinė forma - biudžetinė įstaiga
Adresas - Likiškėlių g. 14, Alytus, 63163 
Įstaigos kodas - 191055331
Telefonai - (+370 315) 76 620; 76 621
El. paštas -  ld@boruzele.alytus.lm.lt

REKVIZITAI

INFORMACIJA DĖL REORGANIZAVIMO

 

                      Informuojame, kad yra parengtas Alytaus Likiškėlių progimnazijos ir Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ reorganizavimo sąlygų aprašas, kuris patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2024 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-257 „Dėl Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ ir Alytaus Likiškėlių progimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašo ir Alytaus Likiškėlių progimnazijos nuostatų patvirtinimo“.

Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos, kuri, kaip juridinis asmuo, po reorganizavimo baigs veiklą, duomenys:

reorganizuojamas juridinis asmuo – Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“

buveinės adresas – Likiškėlių g. 14, LT-63163 Alytus

juridinio asmens kodas – 191055331

teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės įstaigos, kuri, kaip juridinis asmuo, po reorganizavimo tęs veiklą, duomenys:

reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo – Alytaus Likiškėlių progimnazija

buveinės adresas – Likiškėlių g. 12, LT-63162 Alytus

juridinio asmens kodas – 191056814

teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Alytaus miesto savivaldybės taryba.

Reorganizavimo būdas – Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“ reorganizuojamas jį prijungiant prie Alytaus Likiškėlių progimnazijos, kuri perims reorganizuojamos įstaigos teises ir pareigas ir po reorganizavimo tęs veiklą nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“.

Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Alytaus Likiškėlių progimnazija.

 

Reorganizavimo sąlygų aprašas