Teisinė forma - biudžetinė įstaiga
Adresas - Likiškėlių g. 14, Alytus, 63163 
Įstaigos kodas - 191055331
Telefonai - (+370 315) 76 620; 76 621
El. paštas -  ld@boruzele.alytus.lm.lt

REKVIZITAI

Naujienos

This gallery contains 7 photos.

Lėlė yra pagrindinis žmogaus simbolinę prasmę turintis objektas, sąsaja su vaikyste ir savo kraštu. Ji yra artima žmogui įvairiais amžiaus laikotarpiais. Suaugus su lėlėmis jau nebežaidžiama, bet lėlė vis dar atspindi tą socialinį santykį, kurį jai priskiriame vaikystėje. Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ pedagogai ir ugdytiniai bendrais kūrybiniais darbais jungiasi prie Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ organizuojamos respublikinės kūrybinių darbų parodos „Vaikystės lėlė“.

Dažnai girdime tėvus skundžiantis, kad jų vaikas nenori eiti miegoti į savo kambarį, bijo tamsos, ar kažkokių nematomų būtybių. Pabūkime kartu su vaiku, padėkime jam nurimti: išsiaiškinkime, ar vaikas tikrai turi kažkokių rimtų baimių, ar tai tik manipuliacija, noras ilgiau pabūti su tėvais, dėmesio stoka? Skirkime vaikui truputį savo brangaus laiko, palydėkime jį į lovytę, pakalbėkime kaip jam sekėsi darželyje, ką jis išmoko, sužinojo, pagirkime, didžiuokimės juo. O gal jis ko nerimauja ir jam reikia jūsų patarimo, užuojautos? Nustebsite, kiek daug nežinote apie savo vaiką. Atsilygindami paskaitykite, ar pasekite savo sukurtą pasaką.

Jeigu vaikas skundžiasi, kad sapnuoja blogus sapnus, pagaminkime kartu su vaiku sapnų gaudyklę, pakabinkime virš jo lovytės, papasakokime, kaip blogas sapnas įsivels gaudyklės voratinklyje ir vaikelis naktimis sapnuos tik gražius, spalvotus sapnus.

Kad vaikai ramiai miegotų ir sapnuotų gražius sapnus, Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ pedagogės Zita Komičienė ir Inga Gudelevičienė subūrė ne tik savo įstaigos pedagogus, vaikus, jų tėvus, bet ir kitų Alytaus miesto bei visos Lietuvos ikimokyklinių įstaigų bendruomenes gaminti sapnų gaudykles.

Rezultatas pranoko lūkesčius: per sausio mėnesį į Alytaus lopšelį-darželį „Boružėlė“ atkeliavo virš 260 sapnų gaudyklių, kurias galima pamatyti visą vasario mėnesį parodoje „Neš pelytė saldų miegą“, kuri vyksta Alytaus J. Kunčino viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje (Topolių g. 21) ir Alytaus lopšelyje-darželyje ,,Boružėlė“ (Likiškėlių g. 14).

Dovanokime vaikams spalvotus sapn​us!

 

„Varpelių“ grupės pedagogai ir tėvai pirmo susirinkimo metu nutarė surengti bendrą parodą  „Lipdome visi kartu“.

Parodos tikslas: suburti visą šeimą kartu, atitraukti nuo darbų ir, tiesiog smagiai leidžiant laiką, padaryti kūrybinį darbelį. Medžiagą pasirinkome plastiliną, todėl darbeliai išsiskiria spalvingumu, kruopščiai nulipdytomis smulkiomis detalėmis ir tematikos įvairove. Kūrėme laisvai pasirinkta tema.

Pirmoji paroda vyko „Varpelių“ grupės priėmimo kambaryje, kur vaikai ir jų tėveliai galėjo grožėtis vieni kitų darbeliais. Vasario mėnesį parodos eksponatai perkelti į lopšelio-darželio „Boružėlė“ fojė ir dabar džiugina visą įstaigos bendruomenę.

.

Prisimenant Lietuvos šimtmetį, ugdant ir skiepijant tautiškumo, pilietiškumo jausmą, meilę Tėvynei, skatinant ugdytinių kūrybiškumą, komandinį darbą bei gerais darbais paminint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – Vasario 16-ąją, Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ vaikai ir pedagogai bendrais kūrybiniais darbais jungiasi prie Marijampolės lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ organizuojamos respublikinės parodos „Lietuva – vaiko širdyje“.

 
 
 
 
 
 
 

Gruodžio 11-osios rytą Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje varpelių muzika, švelnia dainele suskambėjo Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ „Drugelių“ ir „Širdučių“ grupių nykštukų balsai.

Kūrybinėse dirbtuvėse lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Laura Zdanavičienė kartu su vaikais gamino kalėdinius žaislus, žibintus, kuriais pasišviesdami vaikai ieškojo ir surado Kalėdų nykštukų bibliotekoje išslapstytas dovanas.

Visi kūrybinėse dirbtuvėse pagaminti žaisliukai, žibintai, atvirukai bus padovanoti globos namuose gyvenantiems žmonėms.

Gruodžio 11 d. lopšelio-darželio „Boružėlė“ priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai kartu su  Akvile  Sadauskiene, programos ,,Asmenybės augimas pasakose: socialiniai, emociniai ir dvasiniai aspektai“ autore, sekė pasakas, kalbėjosi apie tai, kas ir kodėl jose vyksta, džiaugėsi, jei triumfavo teisingumas, gėris ir baisėjosi baubais bei kitais pavojais, kurie tykojo pasakos herojų.

IMG_0223

 

Smagias, nuoširdžias emocijas kelianti Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ „Drugelių“ ir „Širdučių“ grupių vaikų ir pedagogų darbelių paroda „Kalėdos žvelgia pro langą“ Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus lankytojų akis džiugins visą gruodžio mėnesį.

 

Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos Vidzgirio filiale 2018 m. gruodžio 1-31 d. vyksta Alytaus lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ „Pelėdžiukų“ ir „Kiškučių“ grupių ugdytinių kalėdinių darbų paroda.

 

 

        

        

2016 m. lopšelio-darželio „Boružėlė" pedagogai, kiti bendruomenės nariai vykdė Alytaus miesto savivaldybės vaikų ir mokinių veiklos programos projektą „Senųjų amatų dirbtuvėlės“. 
parsisiųsti PDF formatu

 

 

Nuo kada priešmokyklinis ugdymas tampa privalomas? 

Nuo 2016 metų rugsėjo 1 d.

Koks jo tikslas?
Padėti vaikui sėkmingai pasirengti mokyklai. Tyrimai rodo, kad nuo to, ar vaikui buvo sėkminga mokyklos lankymo pradžia, didžia dalimi priklauso ir tai, kaip jam seksis mokytis toliau.

Ar visi šešerių metų vaikai privalės lankyti grupes?
Taip, visi, kuriems tais kalendoriniais metais sukanka šešeri ir iki pirmosios klasės lieka vieneri metai. Jau dabar priešmokyklinio ugdymo grupes lanko 96 proc. šešiamečių.

O jeigu vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių?
Vaikams, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priešmokyklinio ugdymo programa yra pritaikoma. Tokioje grupėje turi dirbti priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir mokytojo padėjėjas.

Ar galima vaiką leisti nuo 5 metų?
Taip, tuo atveju, jeigu savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba nustatys, kad jis yra brandus ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Ar į priešmokyklinio ugdymo grupes bus priimami neskiepyti vaikai?
Taip.

Kur užregistruoti šešiametį?
Jei savivaldybėje yra patvirtinta centralizuota vaikų priėmimo į tokias ugdymo įstaigas tvarka, tada reikia kreiptis į savo savivaldybės administracijos švietimo padalinį. Jei savivaldybėje priėmimo tvarka necentralizuota, tada reikia kreiptis į bet kurią įstaigą, vykdančią priešmokyklinio ugdymo programą.

Ar tėvams reikės mokėti?
Valstybė finansuoja 4 ugdymo valandas per dieną (arba 20 valandų per savaitę). Jeigu priešmokyklinėje grupėje vaikas būna ilgiau nei 4 val. per dieną ir gauna maitinimą, tai tėvai moka už vaiko maitinimą. Tėvai taip pat moka savivaldybės nustatytą fiksuotą mėnesinį mokestį ar ugdymo mokestį, kuris yra skaičiuojamas už kiekvieną lankytą dieną. Yra savivaldybių, kuriose tokio mokesčio nėra ir tėvai moka tik už maitinimą.

Ar galima gauti lengvatas?
Kiekviena savivaldybė pasitvirtina savo tvarką dėl tėvams suteikiamų lengvatų ar mokesčio mažinimo už vaikų išlaikymą priešmokyklinio ugdymo grupėse. Mokestis gali būti mažinamas 30, 50, 60 ar 80 proc., o kai kurios šeimos gali būti iš viso atleidžiamos nuo mokesčio. Apie tai reikia pasiteirauti savo savivaldybėje.

Kur steigiamos tokios grupės?
Priešmokyklinio ugdymo grupės gali būti steigiamos ikimokyklinio ugdymo įstaigose, universaliuose daugiafunkciuose centruose, pradinėse ir kitose bendrojo ugdymo mokyklose, net daugiabučiuose ar kitur, jei tos patalpos yra pritaikytos priešmokykliniam ugdymui. Įstaiga, vykdanti priešmokyklinio ugdymo programą, turi turėti higienos pasą (leidimą) tokiai veiklai vykdyti.

Ar gali atsitikti, kad didmiesčiuose ims trūkti vietų visiems šešiamečiams?
Ne. Savivaldybės privalo užtikrinti, kad visi 6 m. vaikai būtų ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Ką vaikai veikia priešmokyklinio ugdymo grupėse?
Ugdomi vaiko gebėjimai, kurie jam bus svarbūs pradėjus lankyti mokyklą, ir ypač – socialinė kompetencija. Tai yra tokie vaiko gebėjimai, kuriuos jis gali įgyti kartu su bendraamžiais priešmokyklinėje grupėje – užsiimti bendra veikla su kitais, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, tartis ir susitarti dėl bendrų taisyklių, išmokti taikiai ir pagarbiai spręsti konfliktus, gebėti išgirsti draugus ir suaugusiuosius, rasti savo vietą bendruomenėje, būti empatiškas, padėti kitiems. Šešiamečiai taip pat mokosi skaitymo ir rašymo pradmenų.