Teisinė forma - biudžetinė įstaiga
Adresas - Likiškėlių g. 14, Alytus, 63163 
Įstaigos kodas - 191055331
Telefonai - (8 315) 76 620
                               76 621
El. paštas -  ld@boruzele.alytus.lm.lt

REKVIZITAI

Naujienos

 

Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos Vidzgirio filiale 2018 m. gruodžio 1-31 d. vyksta Alytaus lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ „Pelėdžiukų“ ir „Kiškučių“ grupių ugdytinių kalėdinių darbų paroda.

 

 

        

        

2016 m. lopšelio-darželio „Boružėlė" pedagogai, kiti bendruomenės nariai vykdė Alytaus miesto savivaldybės vaikų ir mokinių veiklos programos projektą „Senųjų amatų dirbtuvėlės“. 
parsisiųsti PDF formatu

 

 

Nuo kada priešmokyklinis ugdymas tampa privalomas? 

Nuo 2016 metų rugsėjo 1 d.

Koks jo tikslas?
Padėti vaikui sėkmingai pasirengti mokyklai. Tyrimai rodo, kad nuo to, ar vaikui buvo sėkminga mokyklos lankymo pradžia, didžia dalimi priklauso ir tai, kaip jam seksis mokytis toliau.

Ar visi šešerių metų vaikai privalės lankyti grupes?
Taip, visi, kuriems tais kalendoriniais metais sukanka šešeri ir iki pirmosios klasės lieka vieneri metai. Jau dabar priešmokyklinio ugdymo grupes lanko 96 proc. šešiamečių.

O jeigu vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių?
Vaikams, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priešmokyklinio ugdymo programa yra pritaikoma. Tokioje grupėje turi dirbti priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir mokytojo padėjėjas.

Ar galima vaiką leisti nuo 5 metų?
Taip, tuo atveju, jeigu savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba nustatys, kad jis yra brandus ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Ar į priešmokyklinio ugdymo grupes bus priimami neskiepyti vaikai?
Taip.

Kur užregistruoti šešiametį?
Jei savivaldybėje yra patvirtinta centralizuota vaikų priėmimo į tokias ugdymo įstaigas tvarka, tada reikia kreiptis į savo savivaldybės administracijos švietimo padalinį. Jei savivaldybėje priėmimo tvarka necentralizuota, tada reikia kreiptis į bet kurią įstaigą, vykdančią priešmokyklinio ugdymo programą.

Ar tėvams reikės mokėti?
Valstybė finansuoja 4 ugdymo valandas per dieną (arba 20 valandų per savaitę). Jeigu priešmokyklinėje grupėje vaikas būna ilgiau nei 4 val. per dieną ir gauna maitinimą, tai tėvai moka už vaiko maitinimą. Tėvai taip pat moka savivaldybės nustatytą fiksuotą mėnesinį mokestį ar ugdymo mokestį, kuris yra skaičiuojamas už kiekvieną lankytą dieną. Yra savivaldybių, kuriose tokio mokesčio nėra ir tėvai moka tik už maitinimą.

Ar galima gauti lengvatas?
Kiekviena savivaldybė pasitvirtina savo tvarką dėl tėvams suteikiamų lengvatų ar mokesčio mažinimo už vaikų išlaikymą priešmokyklinio ugdymo grupėse. Mokestis gali būti mažinamas 30, 50, 60 ar 80 proc., o kai kurios šeimos gali būti iš viso atleidžiamos nuo mokesčio. Apie tai reikia pasiteirauti savo savivaldybėje.

Kur steigiamos tokios grupės?
Priešmokyklinio ugdymo grupės gali būti steigiamos ikimokyklinio ugdymo įstaigose, universaliuose daugiafunkciuose centruose, pradinėse ir kitose bendrojo ugdymo mokyklose, net daugiabučiuose ar kitur, jei tos patalpos yra pritaikytos priešmokykliniam ugdymui. Įstaiga, vykdanti priešmokyklinio ugdymo programą, turi turėti higienos pasą (leidimą) tokiai veiklai vykdyti.

Ar gali atsitikti, kad didmiesčiuose ims trūkti vietų visiems šešiamečiams?
Ne. Savivaldybės privalo užtikrinti, kad visi 6 m. vaikai būtų ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Ką vaikai veikia priešmokyklinio ugdymo grupėse?
Ugdomi vaiko gebėjimai, kurie jam bus svarbūs pradėjus lankyti mokyklą, ir ypač – socialinė kompetencija. Tai yra tokie vaiko gebėjimai, kuriuos jis gali įgyti kartu su bendraamžiais priešmokyklinėje grupėje – užsiimti bendra veikla su kitais, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, tartis ir susitarti dėl bendrų taisyklių, išmokti taikiai ir pagarbiai spręsti konfliktus, gebėti išgirsti draugus ir suaugusiuosius, rasti savo vietą bendruomenėje, būti empatiškas, padėti kitiems. Šešiamečiai taip pat mokosi skaitymo ir rašymo pradmenų.

 

 

 

 

Spalio 24 d. rudeniškomis spalvomis nušvietė paroda „Švieski rudens šviesele“ . „Mėnesėlių“ grupės vaikai ir jų tėveliai bei mokytojos sukūrė nuostabius, originalius darbelius iš rudens derliaus tituluojamo karaliaus – moliūgo, medžių lapų bei kitų rudens gėrybių. Ilgėjant vakarams žibintai sušildo savo užburiančia šviesele, patraukia akį savo ornamentų, geometrinių figūrų raštų žaismu. Atspindėdami save tamsoje, sušildo šviesos ugnele, suteikia mums šiltų, jaukių ir spalvotų akimirkų.
Dėkojame vaikučiams ir jų tėveliams, bei kitiems bendruomenės nariams už kūrybiškus darbelius ir aktyvų dalyvavimą parodoje.
Mokytojos Vilma Kašėtienė ir Aušra Platūkienė, mokytojų padėjėja Dalia Radžiūnienė