Teisinė forma - biudžetinė įstaiga
Adresas - Likiškėlių g. 14, Alytus, 63163 
Įstaigos kodas - 191055331
Telefonai - (8 315) 76 620
                               76 621
El. paštas -  ld@boruzele.alytus.lm.lt

REKVIZITAI

Naujienos

PRADEDAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTO „BŪK AKTYVUS – BŪSI SVEIKAS“

2 ETAPAS

logo

 

 

Alytaus miesto savivaldybės administracija kartu su Suvalkų miesto savivaldybe (Lenkijos Respublika) pradeda įgyvendinti projekto Nr. LT-PL-5R-381 „Būk aktyvus – būsi sveikas“ 2-ąjį etapą.

COVID-19 pandemijos metu projekto partneriai susiduria su panašiomis socialinės atskirties ir skurdo, vaikų psichologinės ir fizinės gerovės pablogėjimo problemomis. COVID-19 pandemija kelia didelę grėsmę vaikams, turintiems sveikatos problemų, todėl svarbu gerinti fizinę ir emocinę vaikų sveikatą ir pritaikyti Alytaus ir Suvalkų švietimo įstaigų aplinką naujiems iššūkiams.

Šio projekto tikslas – pagerinti Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono vaikų fizinę ir emocinę vaikų sveikatą COVID-19 pandemijos metu.

Projekto tikslinė grupė: vaikai su negalia, vaikai, augantys socialiai atskirtose šeimose, vaikai iš mažas pajamas gaunančių, daugiavaikių šeimų. 13-oje Alytaus švietimo įstaigų (lopšeliuose-darželiuose „Pušynėlis“, „Pasaka“, „Saulutė“,  „Šaltinėlis“, „Vyturėlis“, „Linelis“, „Du gaideliai“, „Putinėlis“, „Volungėlė“, „Boružėlė“,  „Girinukas“, darželiuose-mokyklose „Drevinukas“ ir „Viltis“ bus įrengtos futbolo ir krepšinio aikštelės su minkšta danga, organizuojami sporto ir sveikatingumo užsiėmimai vaikams, įsigyjamos laisvalaikio užimtumo priemonės, organizuojami seminarai tėvams ir ugdymo įstaigų personalui.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d.

Bendras projekto biudžetas – 593 058,23  Eur.

Alytaus savivaldybės administracijai projektui įgyvendinti skirta 258 213,93 Eur (85 proc. projekto vertės finansuojama Europos regiono plėtros fondo lėšomis, 15 proc. projekto vertės finansuojama iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų).

GERBIAMI TĖVELIAI,
Nuoširdžiai dėkojame Jums ir Jūsų artimiesiems už paramą.
Tikimės, kad ir šiais metais savo pajamų mokesčio dalį skirsite įstaigai, kurioje ugdomi Jūsų vaikai.

2018 m. gauta paramos lėšų – 1736,26 Eur.
2019 m. gauta paramos lėšų – 2158,83 Eur.
2020 m. gauta paramos lėšų – 947,11 Eur.
Sukauptos paramos lėšos 2021 metais bus naudojamos vaikų žaidimų aikštelių guminei dangai įrengti, siekiant užtikrinti saugią aplinką Jūsų vaikams.

Aktualūs pakeitimai:
*nuo 2020 m. pasikeitė paramos gavėjams skiriama gyventojų pajamų mokesčio dalis – 1,2 proc. (anksčiau buvo 2 proc.);
*nuo 2021 m. prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį (forma FRO512) teikiami tik elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS);
*pajamų mokesčio dalį vienu Prašymu galite skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui. Maksimalus laikotarpis yra 5 metai (pastarieji praėję kalendoriniai metai ir ateinantys 4 metai).

Įstaigos duomenys:
Alytaus lopšelis-darželis ,,Boružėlė“
Įstaigos kodas – 191055331
Adresas – Likiškėlių g. 14, LT-63163, Alytus
0_Forma_FR0512_uz 2020 m_INTERNETUI

Ilgalaikis, jau 11-tą savaitę trunkantis mūsų organizuotas nacionalinis eTwinning projektas ,,Švęskime Lietuvą“, subūręs daugiau nei 50 ikimokyklinio ugdymo mokytojų iš Alytaus, Klaipėdos, Kauno, Vilniaus, Žiežmarių, Utenos, Vilkaviškio, Šiaulių, Panevėžio, Radviliškio, Kaišiadorių, Visagino, Plungės ir Kelmės dovanoja mums bendrą rezultatą – projekto knygą ,,Švęskime Lietuvą“, kurioje – tik maža dalis darbų, kuriuose nuveikėme projekto metu.

Pirmomis projekto savaitėmis prisiminėme Lietuvos simbolius, susipažinome su kaimyninėmis šalimis, ne tik puošėmės savo etnografinio regiono tautiniais rūbais bet ir sukomės linksmai liaudies rateliuose, dainavome gimtam kraštui skirtas dainas, kūrėme meninius darbelius, virtualiai ,,apkeliavome“ ir susipažinome, daug įdomių faktų sužinojome, apie įvairius Lietuvos miestus, vykdėme STEAM veiklas su Lietuvos trispalvės spalvomis ir galiausiai projektą vainikavome viktorinomis, kurios subūrė projekto partnerius naujai patirčiai – mokinių internetiniams susitikimams, susipažinimui ir žinių apie Lietuvą įtvirtinimui.

Didžiuojamės ir dėkojame visiems projekto partneriams už kupiną idėjų, šiltą bendravimą ir bendradarbiavimą, naujų žinių, pažinčių ir draugysčių dovanojusį, tautinį tapatumą stiprinantį ir pilietiškumą skatinantį, projektą.

 https://read.bookcreator.com/JvD01qihzCRIyn7sDzZYDlJ5G442/9m7J0_1jTP-8ulDTl7fIeA

Balandžio 2 d. – Pasaulinė autizmo supratimo diena. Šios dienos tikslas – didinti visuomenės informuotumą apie autizmo spektro sutrikimus, ugdyti žmonių supratimą ir toleranciją tokiems vaikams ir juos auginantiems tėvams.
Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ bendruomenė norėdama palaikyti šeimas, susidūrusias su šia diagnoze, įstaigos aplinką papuošė mėlyna spalva. Mūsų įstauga draugiška visiems!
MATYKIME PASAULĮ KITAIP !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Roberta Raudonienė, kartu su ,,Pelėdžiukų" grupės ugdytiniais dalyvavo edukacinių bitučių kilimėlių kūrimo konkurse Velykų tematika. Šis sukurtas ir konkursui pateiktas edukacinis kilimėlis skirtas supažindinti ugdytinius su tradicinėmis margučių marginimo spalvomis bei raštais, sąvokomis ,,pirmyn", ,,atgal" bei tobulinti skaičiavimo ir programavimo įgūdžius. Išbandytas ir labai vaikų pamėgtas edukacinis žaidimas.

„Pelėdžiukų“ grupės mokytoja R. Raudonienė

Alytaus lopšelio-darželio "Boružėlė" priešmokyklinio ugdymo mokytojos Robertos Raudonienės ir ikimokyklinio ugdymo mokytojos Redos Naujalės dalyvavimas tarptautiniame eTwinning projekte ,,GLOBOKIME PAUKŠTELIUS“ ,,LRT‘S CARE THE BIRDS“, subūrusiame mokytojus iš Bulgarijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Rumunijos ir Turkijos, įvertintas nacionaliniais kokybės ženkleliais. Projektas buvo vykdomas sausio – kovo mėnesiais, skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, kurio tikslas plėsti vaikų žinias apie žiemojančius paukščius, formuojant rūpestingą požiūrį į paukščius, norą padėti ir globoti. Projekto metu ugdytiniai ne tik gilino žinias apie Lietuvoje, bet ir kitose šalyse žiemojančius paukščius, bendradarbiaudami su tėvais gamino lesyklėles, bet ir kūrė savo talismanus, aktyviai vykdė numatytas projekto veiklas, dalyvavo nuotoliniuose susitikimuose. Sveikiname mokytojas ir ugdytinius su puikiu startu tarptautinių projektų dalyvavime ir įgyvendinime.

167955386_215960430323528_3309786687081244377_n

 

Šiandien į Alytaus lopšelį-darželį "Boružėlė" pavasarį ant sparnų parnešė gandrai. Visiems linkime pamatyti skrendantį gandrą, kad šiais metais puikiai ir sparčiai viskas sektųsi.

 

Alytaus lopšelyje – darželyje ,,Boružėlė” jau kelis metus ne tik domimasi, bet ir taikoma STEAM metodika, tačiau šiais metais pavienias STEAM veiklas keičia sistemingas STEAM metodikos planavimas ir įgyvendinimas, atsispindintis nuo įstaigos strateginių planų iki metinių ir savaitinių ugdymo planų, tokiu būdu integruojant STEAM į kasdienines ir projektines veiklas. Siekdami užtikrinti STEAM metodikos pereinamumą ir tęstinumą, ši metodika taikoma mūsų darželyje nuo ankstyvojo iki priešmokyklinio ugdymo.
Mokytojos Roberta Raudonienė, Reda Naujalė, Agnė Gudaitienė ir mokytoja metodininkė Agnė Asadauskienė prisijungė prie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų forumo ,,STEAM atradimai ir įžvalgos ikimokyklinio ugdymo įstaigose” (2021-03-30) ir parengė stendinį pranešimą tema: ,,STEAM nuo ankstyvojo iki priešmokyklinio ugdymo” kuriame pristatė savo STEAM aplinkas, pasidalino atradimais ir įžvalgomis bei gerąja patirtimi.

 

 

 

 

„Kalba-tai miestas, kurio statybai kiekvienas Žmogus, gyvendamas Žemėje, atsineša savo akmenį. Nuo pat mažens turime skatinti ir pačius mažiausius Žemės gyventojus atsinešti bent po mažytį akmenėlį į kalbos miesto statybą. Vaiko kalba – ypatinga, tai raktas į jį supantį pasaulį.“
E. V. Emersonas
 

 

 

 

Alytaus lopšelio-darželio "Boružėlė", "Varpelių" grupės vaikučiai jų tėveliai ir pedagogai sukūrė abecėlės parodą "Spalvotosios raidelės". Skirtą lietuvių kalbos dienoms ????????❤️.
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Reda Naujalė ir Rasa Kyguolienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes užaugsim dideli ir sveiki,
Jeigu gersime vandens visi.
Aš pasižadu visiems,
Gersiu daug vandens kasdien.
 
Tokiu ketureiliu kovo 22 d. – Pasaulinę vandens dieną, pradėjo Alytaus lopšelio-darželio ,,Boružėlė", ,,Saulučių", ,,Mėnesėlių" ir ,,Kiškučių" grupių vaikai su pedagogėmis Z. Komičiene, L. Saulėniene, A. Asadauskiene, A. Gudaitiene ir Z. Vasiliauskiene.
Vaikai aiškinosi, kiek reikėtų išgerti vandens per dieną ir kodėl reikia gerti vandenį. Gardino vandenuką citrinomis, apelsinais, mėtomis, uogomis, pasirašė pasižadėjimus gerti daug vandens. Kūrybiškai pateikė vandens lašelius.