Teisinė forma - biudžetinė įstaiga
Adresas - Likiškėlių g. 14, Alytus, 63163 
Įstaigos kodas - 191055331
Telefonai - (8 315) 76 620
                               76 621
El. paštas -  ld@boruzele.alytus.lm.lt

REKVIZITAI

Naujienos

1 2 3 11

Alytaus lopšelis – darželis ,,Boružėlė“ įsitraukė į Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamą projektą ,,Inovacijos vaikų darželyje“ (Nr. 0 9.2.1-ESFA-V-726-01-0001). Šio projekto tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktiką skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Pirmajame projekto įgyvendinimo etape buvo parengti pedagogams ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkiniai, skirti darnaus vystymosi, kūrybingumo kompetencijoms, informacinių technologijų ir STEAM elementams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityse diegti. Nuo 2021 m. balandžio mėn. iki 2021 m. lapkričio mėnesio organizuojami ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų apmokymai.

Birželio 9 dieną lopšelio – darželio direktorė Loreta Jurkonienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Roberta Raudonienė savo įstaigos pedagogų bendruomenei pristatė pranešimą ,,Projektų metodas“, kurio metu atkreipė dėmesį į projektų metodų privalumus, galimybes, pristatė metodinės medžiagos PU paketą bei dalinosi įžvalgomis apie pirmuosius sėkmingai išklausytus mokymus.

Alytaus lopšelis-darželis ,,Boružėlė“ bendradarbiaudamas su Alytaus miesto savivaldybe ir Alytaus visuomenės sveikatos biuru organizavo 12 grupių aplinkos paviršių PGR tyrimų atlikimą. Šio tyrimo metodas taikomas profilaktiškai, siekiant įtarti besimptome COVID-19 ligos forma sergančius asmenis ir įvertinti galimą užkrato išplitimą tam tikroje aplinkoje. Mėginiai buvo imami nuo įvairių dažnai liečiamų aplinkos paviršių ir atliekamas tyrimas koronaviruso infekcijos pėdsakams nustatyti molekulinės genetikos metodu.

Informuojame, kad Alytaus lopšelyje-darželyje ,,Boružėlė“ atlikus aplinkos paviršių PGR tyrimą, neaptikta COVID-19 (koronaviruso infekcijos) virusinės medžiagos pėdsakų.

 

Saugokime save ir kitus!

2020 – 2021 mokslo metais Alytaus lopšelio – darželio ,,Boružėlė“ bendruomenė aktyviai įsitraukė į respublikinių ir tarptautinių eTwinning projektų vykdymą ir kūrimą. Tai tapo svarbia ugdomosios veiklos dalimi, kuri papildo kasdieninias ugdomąsias veiklas naujomis idėjomis, patirtimis, pažintimis, nuolatiniu bendravimu ir bendradarbiavimu ne tik su mūsų šalies ugdymo įstaigomis, bet ir užsienio partneriais. Įstaigos bendruomenė sparčiai skinasi kelią link savo užsibrėžto tikslo ,,eTwinning mokyklos vardo“ suteikimo, tad šiais metais net 10 įstaigos mokytojų buvo apdovanoti ir įvertinti nacionaliniais kokybės ženkleliais (NKŽ), o iš viso per šiuos mokslo metus buvo suteikta 14 nacionalinių kokybės ženklelių, vykdyta daugiau nei 20 skirtingų projektų.

Nuo šiol mūsų bendruomenėje gegužės 9-oji svarbi ne tik dėl Europos dienos minėjimo, bet ir kartu dėl ,,eTwinning“ programos gimtadienio. Ta proga priešmokyklinio ugdymo ,,Pelėdžiukų“ grupė su mokytoja Roberta Raudoniene ir ikimokyklinio ugdymo ,,Žvaigždučių“ grupė  su mokytoja Laura Zdanaviečiene bei partneriais iš visos Lietuvos sukūrė projektą ,,Švęskime eTwinning gimtadienį kartu“. Vykdydami šį projektą visi partneriai kūrė logotipus, atvirutes, ketureilius, organizavo šventinius susitikimus. Švęsdami jau 16-tąjį eTwinning programos gimtadienį integravome veiklas į muzikos ir sporto užsiėmimus, tad linksminomės dainuodami dainas ir šokdami šokius, kūrėme šventinius meniu, integravome ir STEAM veiklas. Dalyvaudami ,,Kahoot“ viktorinoje ne tik pasitikrinome, bet ir įtvirtinome savo žinias. Vaikai nesunkiai geba įvardinti, ne tik kokios pagrindinės eTwinning programos spalvos, kas pavaizduota logotipe, bet ir suskaičiuoti kada gi ,,gimė“ ši programa, jeigu šiais metais minime jau 16-ąjį gimtadienį. Džiaugiamės, kad balsavimo metu daugiausiai palaikymo sulaukė Alytaus lopšelio – darželio  ,,Boružėlė“ PU ,,Pelėdžiukų“ grupės kurta emblema, kuri papuošė projektą ir yra oficialus projekto logotipas. Daugiau informacijos https://twinspace.etwinning.net/174044/home

Didžiuojamės puikiais mokytojų ir ugdytinių pasiekimais, tėvų ir visos bendruomenės įsitraukimu į šios programos projektų vykdymą. Linkime ir toliau sėkmingai keliauti užsibrėžto tikslo link.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Roberta Raudonienė

Alytaus lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ ,,Saulučių“, ,,Mėnesėlių“ ir ,,Kiškučių“ grupių vaikai puikiai žino sveiko maisto svarbą, kokie produktai vartotini, o kokius reikėtų naudoti saikingai. Todėl mažieji dalyvaudami ,,Sveikatiados“ konkurse  „Užkandžių fiesta!“ puikiai atliko užduotėles, o vyresnieji šauniai pasirodė užkandžių fiestos protmūšyje. Savo gerą nuotaiką vaikai sudėjo gamindami emocingus ir sveikus užkandžius, susipažino su pavasariniais daržo žalumynais.

Nusijuoksi – nusijuoks gamta.
Imsi verkti – ir gamta pravirks.
Panorėsi, net žvaigždė, ir ta,
Trumpučiu eilėraščiu pavirs.
(J. Marcinkevičius)
,,Širdučių“, ,,Pelėdžiukų“, ,,Drugelių“ grupių ugdytiniai ir jų mokytojos Diana Bilienė, Inga Gudelevičienė bei Laisva Lesevičienė dalyvaujame tarptautiniame ilgalaikiame eTwinning projekte ,,Gamta mūsų rankose“. Tai aplinkosauginis projektas, kurio metu vaikai mokosi rūšiuoti, panaudoti atliekas antrą kartą bei kūrybiškai tausoti aplinką. Vaikų ekologinis švietimas yra būtina sąmoningos visuomenės kūrimo dalis. Atsakingo vartojimo įgūdžiai, kuriuos įgyjame vaikystėje, formuoja įpročius, kaip elgiamės su aplinka suaugę. Todėl svarbu, kad gerosios praktikos vaikams būtų diegiamos jau darželyje. Savo ugdytiniams norime parodyti, kad daiktai gali tarnauti ne vieną kartą. Tai taip įdomu, kūrybiška ir neįtikėtina, kai tie daiktai prabyla lėlių, vazelių, pieštukų, raidelių, barškučių, gėlių, skrybėlaičių, batelių… kalbomis! Argi gali taip būti?! – Vaikams, pasirodo, gali, nes tik jie moka prakalbinti, tik jie žino, kokį vaidmenį atliks jo naujai sukurtas, sumodeliuotas, suklijuotas, nuspalvintas ir dekoruotas daiktas.
Ir ne tik. Mūsų mažieji mokinukai sužinojo, jog gamta, kaip ir žmogus, yra gyva, viską jaučia ir nuolatos atsinaujina upėse, vandenynuose, pievose, miškuose, vandens ciklo debesėliuose, skleidžia deguonį, kuriuo mes kvėpuojame.
Ir ne tik. "Širdučių” grupės ugdytiniai renka saldainių popierėlius, kviesdami draugus, tėvelius, senelius ir kitus pažįstamus daryti tai drauge. Kodėl? Todėl, kad vaikai išmoko paprastą pamoką apie aplinkos švarinimą: numestas ant žemės popierėlis tampa šiukšle, o pakeltas – gali tapti puošmena, žaidimu, skaniu kvapu, netgi muzikos instrumentu, nes jis čeža, skreba, trakši. Žaidimai su saldainių (ir ne tik) popierėliais padeda vaikams atsipalaiduoti, patirti laisvės pojūtį, nes juos galima nevaržomai glamžyti, šiurenti, skaičiuoti, kvėpinti mėtyti ir vėl surinkti… gali ant jų atsigulti, ridentis, gali griuvinėti ir mėgautis čežančioje spalvotų popierėlių jūroje.
Alytaus lopšelio-darželio ,,Boružėlė” ,,Širdučių” grupės
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Diana Bilienė.

 

 

 

 

Puikus Alytaus lopšelio – darželio ,,Boružėlė” mokytojų startas eTwinnig projektų vykdyme. Net 9 ,,eTwinning” nacionaliniai kokybės ženkleliai pelnyti už dalyvavimą projekte ,,Švęskime Lietuvą”, kurio kūrėja yra mūsų įstaigos priešmokyklinio ugdymo mokytoja Roberta Raudonienė. Sveikiname mokytojas ir ugdytinius ne tik aktyviai dalyvavus, bet ir kokybiškai vykdžius projekto veiklas ir pasiekus nacionalinį ir Europos standartą.

 

Alytaus lopšelio – darželio "Boružėlė“ ugdytinius užpuolė "šokio" virusasas. Mažieji dalyvauja "Sveikatiados" konkurse. Besiruošdami šiam konkursui vaikai patyrė daug gerų emocijų atlikdami judesius pagal muziką. Vyresnieji jautėsi, kaip tikri šokėjai, o mažiukai smagiai pasilinksmino.

1 2 3 11