Likiškėlių g. 14, Alytus

Telefonai - (8 315) 76 620
                   (8 315) 76 621

SUSISIEKITE SU MUMIS

Eil. Nr.

Darbuotojo vardas, pavardė

Pareigos

1.

Zina Juškauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

2.

Vida Gliebienė

Maitinimo organizavimo ir  higienos priežiūros specialistė

3.

Irena Busilienė

Sandėlininkė-valytoja

4.

Jadvyga Vitkauskienė

Auklėtojos padėjėja

5.

Gintarė Saulėnienė

Auklėtojos padėjėja

6.

Daiva Balevičiūtė

Auklėtojos padėjėja

7.

Irena Baciuškienė

Auklėtojos padėjėja

8.

Dalia Radžiūnienė

Auklėtojos padėjėja

9.

Laima Šilalienė

Auklėtojos padėjėja

10.

Lina Civilkaitė

Auklėtojos padėjėja

11.

Marijona Sabonienė

Auklėtojos padėjėja

12.

Daiva Kamarauskienė

Auklėtojos padėjėja

13.

Jadvyga Juonienė

Auklėtojos padėjėja

14.

Vida Dvilinskienė

Auklėtojos padėjėja

 15.

Danguolė Klusevičienė

Virėja

16.

Aldona Meškelevičienė

Virėja

17.

Marija Padvarotnikova

Virėja

18.

Juozapas Daugėla

Įrenginių aptarnavimo ir einamojo remonto darbininkas

19.

Valius Valaitis

Įrenginių aptarnavimo ir einamojo remonto darbininkas (elektrikas)

20.

Vytautas Naruševičius

Kiemsargis