Likiškėlių g. 14, Alytus

Telefonai - (8 315) 76 620
                   (8 315) 76 621

SUSISIEKITE SU MUMIS

Vaikų maitinimas organizuojamas keturis kartus per dieną, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2010 "Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-313) ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. T-196  "Dėl mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių".

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS                     

parsisiųsti PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ VAIKŲ MAITINIMO VALGIARAŠČIAI                                                          

 parsisiųsti PDF formatu